לזמן מוגבל: משלוח חינם בהזמנה של 100 ש"ח ומעלה 📦
100 קפסולות ב₪130

עדכון אחרון: מאי, 2022


ניסוח:

ורונסי / Veronesi / Veronesi Israel – תמיד הכוונה לאתר www.veronesi.co.il , או למחזיקי הבעלות על האתר והנם : מדיה קליקס בע"מ.

 

 סודיות ופרטיות בפלטפורמת Veronesi ישראל

 1. ההרשמה לורונסי וכן כל משא ומתן או התעניינות ברכישת מוצרים עשויים להיות כרוכים במסירה של פרטים אישיים, ובכלל זה שם מלא, כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מורונסי הודעות, מסרים שיווקיים ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד או בדרך דיגיטלית אחרת.
 2. ורונסי לא תעשה שימוש מסחרי בפרטים שימסרו לה על ידי לקוחות או על ידי מי שנכנס לאתר ורונסי, והיא תנהג בפרטים אלה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע, אולם חלק מהשירותים המוצעים באתר לא יהיו זמינים ללא מסירת מידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע  אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected] או בדואר במשרדיה של החברה ברחוב זרחין 13, הייטק פארק, רעננה, 4366241  . בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 3. ורונסי נוקטת בכל האמצעים הסבירים, כפי שהיא מוצאת לנכון, על מנת לשמר את בטיחות הגישה לאתר. מובהר עם זאת, כי הסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על הנכנסים אליו וורונסי לא תשא באחריות כלשהי לכל תקלה בתעבורה של נתוני התקשורת ולכל דליפה של מידע עקב מעשה זדון או רשלנות של צד שלישי כלשהו, או עקב פריצה לאתר, אלא אם הדבר נגרם כתוצאה מרשלנותה של ורונסי.
 4. קיימת אפשרות שבאתר ישולבו על ידי ורונסי או על ידי צדדים שלישיים באישורה של ורונסי, קישורים לאתרים אחרים או קישורי-על (היפר קישורים) לאתרים אחרים, וכן הודעות שוליים (באנרים) שמכילות קישורים לאתרים אחרים. השימוש בקישורים אלה נעשה על אחריות המשתמש בלבד ועל סיכונו, וורונסי לא תישא בשום אחריות לכל נזק או פגיעה אחרת שתגרם למשתמש עקב השימוש בקישורים אלה והכניסה לאתרים שאליהם הם מקשרים.
 5. על מנת לשפר את התוכן באתר שלה ולהתאימו לצורכי הנכנסים לאתר, ועל מנת להתאים למשתמשים מסרים ותכנים פרסומיים, ורונסי עשוייה להשתמש בטכנולוגיית מעקב על מנת לאסוף מידע באופן בלתי מזהה, כגון סוגי דפדפנים, מערכות הפעלה, זמן גישה לאתרים וכיוצא באלה. טכנולוגיית מעקב זו עשוייה להכיל קבצי מידע שנשלחים לדפדפנים ונשמרים על גבי כונן המחשב של המשתמש ("קוקיז"), אולם זאת מבלי לאפשר לזהות את המשתמש.

כמו כן, אתר זה עשוי לעשות שימוש בפעולות תיעוד שונות שמאפשרות לתעד הקשות עכבר, תנועות עכבר, גלילת עמודים והקלדת טקסט לתוך טפסים מקוונים. המידע שייאסף בדרך זו אינו כולל פרטים בנקאיים או כל מידע אישי רגיש אחר. המידע שייאסף בפעולות אלה ישמש לשיפור הנגישות והשימוש באתר שלנו. המידע שייאסף ישמר לצורך איסוף וניתוח סטטיסטיים, והוא לא יועבר לשום גורם אחר.

 

 1. מערכת הסליקה של אתר ורונסי מופעלת על ידי חברת XXXXXXXXXXXXXXXX שפועלת על פי תקן אבטחהPCI-DSS.
 2. לתגובות, שאלות, בירורים והצעות בנוגע למדיניות הפרטיות של ורונסי הנכם יכולים ליצור קשר עם החברה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [email protected].

 

פרטים נוספים אודות מדיניות הפרטיות של ורונסי:

 1. מדוע ורונסי אוספת נתונים אישיים וכיצד היא משתמשת בהם:

ורונסי אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם אך ורק למטרה שלשמה הם נמסרו. ורונסי עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות הבאות, כולן או חלקן:

 

 • טיפול בהזמנות – על מנת לטפל בהזמנות שלך ולבצען וכדי ליידע אותך לגבי מצב ההזמנות שלך. 
 • ניהול חשבון לקוח – על מנת ליצור עבורך חשבון לקוח אצלנו ולנהלו, וכדי לבצע פעולות מסוימות כגון תכניות תגמולי לקוח או תכניות פרסים  המקושרות לחשבונך.
 • שירות ללקוח – על מנת לספק לך שירות לקוח, ובכלל זה תשובה לפניותיך, תלונות, ומשובים כלליים על מוצרינו. השירות ללקוח עשוי להינתן בצורות תקשורת שונות, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון או שימוש בתכונית ("פיצ'ר") של שיחה אינטרנטית מקוונת ("צ'אט").
 • תקשורת פעילה עם לקוחות – על מנת לערב אותך באופן פעיל יותר במוצרים ובשירותים שלנו. לצורך זה אנו עשויים להשתמש בתוכן שנוצר על ידי הלקוח או לפרסמו.
 • התאמה אישית – ורונסי עשויה לשלב נתונים אישיים שלך שנאספו ממקור אחד (כמו למשל אתר אינטרנט) עם נתונים שנאספו ממקור אחר (כמו למשל התרחשות שמחוץ לרשת). אמצעי זה יקנה לורונסי תפישת לקוח שלמה יותר, שתאפשר לורונסי לתת לך שירות משופר שיותאם יותר לצרכיך, והוא יופעל בין השאר בהקשר לעניינים הבאים:

   אתרי אינטרנט – כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך ולהתאימה לצרכיך, תוך שימוש במידע הכולל בין השאר נתוני כניסה לחשבון, נתונים טכניים של המחשב, ו/או נתוני גלישה קודמים.

  מוצרים – כדי לשפר את מוצריה של ורונסי, להתאימם לצרכיך וליצור רעיונות חדשים למוצרים. בהקשר זה יכללו נתונים דמוגרפיים, נתונים על מאפייני לקוח ומשובים של לקוחות, וכן

  פרסום המבוסס על תחומי ענין – כדי למסור לך פרסומים המותאמים לתחומי העניין שלך. דרך אחת שבה ורונסי עושה זאת היא להתאים פעילויות או מידע שנאסף באתרי ורונסי עם נתונים שלך שנאספו מאתרים של צדדים שלישיים (משמע, התאמת מידע). סוג זה של פרסום ידוע גם כ"פרסום מבוסס התנהגות רשת" או "פרסום ממוקד". התאמה אישית זאת מבוצעת על ידי קבצי "קוקיז" או טכנולוגיות דומות.

מסרים שיווקיים –  כדי למסור לך מסרים שיווקיים במקרים שבהם הסכמת לקבלם (לרבות מידע אודות ורונסי, מוצריה ושירותיה, תחרויות ומבצעי קידום מכירות). מסרים אלה יכולים להימסר באמצעים אלקטרוניים (כמו למשל הודעות טקסט, דואר אלקטרוני ופרסום מקוון) ובאמצעות הדואר.

אם הסכמת לקבל הודעות טקסט, תחול עליהן המדיניות של ספק שירותי הטלפון הניד שלך, שעשוי לחייב בגינה בתשלום.